Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo giới là tương quan giữa

 

A. Giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.

B. Số trẻ em nam so với số trẻ em nữ trong cùng thời điểm.


 

C. Số trẻ em nam so với tổng số dân.


 

D. Số trẻ em nam và nữ trên tổng số dân ở cùng thời điểm.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 2 2017 lúc 4:08

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Mối tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân được gọi là

A. Cơ cấu dân số theo giới

B. Cơ cấu dân số theo tuổi

C. Cơ cấu dân số theo lao động

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá

Hoàng Gia Bảo

Mối tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân được gọi là

A. Cơ cấu dân số theo giới

B. Cơ cấu dân số theo tuổi

C. Cơ cấu dân số theo lao động

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa

Hoàng Gia Bảo

Mối tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân được gọi là

A. cơ cấu dân số theo giới

B. cơ cấu dân số theo tuổi

C. cơ cấu dân số theo lao động

D. cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa

Hoàng Gia Bảo

Tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm được gọi là

A. tỉ suất sinh thô  

B. tỉ suất tử thô

C. tỉ suất xuất cư   

D. tỉ suất nhập cư

Hoàng Gia Bảo

Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người trong đó nam là: 40,33 triệu người. Vậy tỉ số giới tính nam là bao nhiêu trên 100 nữ?

A. 95,6

B. 96,6

C. 97,3 

D. 97,8

Hoàng Gia Bảo

Năm 2009, dân số Việt Nam là 85 789 573 người, số trẻ em sinh ra còn sống là 2.316.318 người. Tỉ suất sinh thô là

A. 15%

B. 17%

C. 27%

D. 37%

Hoàng Gia Bảo

Dân số Việt Nam năm 2009 là 85 789 573 người, số lượng nam là 42 482 549 người, số lượng nữ là 43 307 024 người. Tỉ số giới tính là

A. 18,9 nam/100 nữ        

B. 89,1 nam/100 nữ

C. 98,1 nam/100 nữ        

D. 99,1 nam/100 nữ

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng ở SGK (tình hình phát triển dân số thế giới), em hãy nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới và xu hướng phát triển dân số thế giới trong tương lai.

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và xã hội?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN