Hoàng Gia Bảo

 

A. Giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.

 

C. Số trẻ em nam so với tổng số dân.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 2 2017 lúc 4:08

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Mối tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân được gọi là

A. Cơ cấu dân số theo giới

B. Cơ cấu dân số theo tuổi

C. Cơ cấu dân số theo lao động

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Mối tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân được gọi là

A. Cơ cấu dân số theo giới

B. Cơ cấu dân số theo tuổi

C. Cơ cấu dân số theo lao động

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người trong đó nam là: 40,33 triệu người. Vậy tỉ số giới tính nam là bao nhiêu trên 100 nữ?

A. 95,6

B. 96,6

C. 97,3 

D. 97,8

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng ở SGK (tình hình phát triển dân số thế giới), em hãy nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới và xu hướng phát triển dân số thế giới trong tương lai.

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và xã hội?