Hoàng Gia Bảo

Thông thường , mức sống của dân cư ngày càng cao thì tỉ suất từ thô

 

A. Càng cao.


 

B. Càng thấp.


 

C. Trung bình.


 

D. Không thay đổi.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 6 2018 lúc 15:19

Giải thích: Tỉ suất tử thô trên thế giới nói chung chịu tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội như chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật,… các yếu tố tự nhiên như động đất, núi lửa, lũ lụt,… vì vậy, khi mức sống của người dân càng cao thì tỉ suất từ thô càng thấp và ngược lại.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các nước Đông Nam Á có tỉ suất tử thô ngày càng giảm không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Cơ cấu dân số trẻ

B. Chiến tranh, thiên tai

C. Chất lượng cuộc sống ngày càng cao

D. Y tế ngày càng tiến bộ, tỉ suất tử thô của trẻ em đã được kiểm soát tương đối hiệu quả

Hoàng Gia Bảo

Các nước Đông Nam Á có tỉ suất tử thô ngày càng giảm không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Cơ cấu dân số trẻ

B. Chiến tranh, thiên tai

C. Chất lượng cuộc sống ngày càng cao

D. Y tế ngày càng tiến bộ, tỉ suất tử thô của trẻ em đã được kiểm soát tương đối hiệu quả

Hoàng Gia Bảo

Tỉ lệ dân số hoạt động so với tổng số dân ngày càng tăng lên không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Trình độ lực lượng lao động ngày càng cao

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng

C. Số người trong độ tuổi lao động có xu hướng tăng lên 

D. Công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh tạo việc làm thường xuyên hơn

Hoàng Gia Bảo

Nhiệt độ của nước càng cao thì sức hòa tan của nước càng

A. không thay đổi

B. mạnh

C. yếu

D. trung bình

Hoàng Gia Bảo

Càng lên cao, quá trình hình thành đất càng yếu không phải do nguyên nhân nào sau đây

A. Thực vật nghèo nàn

B. Vi sinh vật hoạt động yếu

C. Sức nén của không khí nhỏ

D. Nhiệt độ thấp, quá trình phong hóa chậm

Hoàng Gia Bảo

Tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP càng cao chúng tỏ

A. GDP/người cao

B. tuổi thọ trung bình cao

C. môi trường càng bị ô nhiễm

D. trình độ phát triển kinh tế của nước đó càng cao.

Hoàng Gia Bảo

Càng lên cao khí áp càng giảm , nguyên nhân là do khi lên cao

A. lớp không khí càng mỏng nên sức nén giảm khiến khí áp giảm.

B. không khí càng khôn nên nhẹ hơn khiến khí áp giảm.

C. gió thổi càng mạnh đẩy không khí lên khiến khí áp giảm.

D. không khí càng loãng sức nén càng nhỏ khiến khí áp giảm.

Hoàng Gia Bảo

Càng lên cao khí áp càng

A. thấp

B. cao

C. trung bình

D. không thay đổI

Hoàng Gia Bảo

Nhiệt độ không khí giảm theo độ cao do càng lên cao

A. mật độ không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh

B. mật độ không khí càng dày đặc, bức xạ mặt đất càng mạnh

C. mật độ không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng giảm

D. mật độ không khí càng dày đặc, bức xạ mặt đất càng giảm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN