Hoàng Gia Bảo

 

A. Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10oC và 0oC của tháng nóng nhất .


 

C. Nằm từ vĩ tuyến 50o đến vĩ tuyến 70o.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 9 2017 lúc 6:15

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nhiệt nào sau đây nằm giữa các đường đẳng nhiệt +10 độ và +0 độ tháng nóng nhất

A. Vòng đai nóng

B. Vòng đai ôn hòa

C. Vòng đai lạnh

D. Vòng đai băng giá vĩnh cửu

Hoàng Gia Bảo

Nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20oC của hai bán cầu (khoảng 30oB-30oN) là vòng đai nào?

A. Hai vòng đai ôn hòa

B. Vòng đai nóng

C. Hai vòng đai băng giá

D. Hai vòng đai lạnh

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 11.3 (trang 42 SGK). hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52oB.

Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nóng trên trái đất có vị trí

A. Nằm từ chí tuyến Nam đến chí tuyến Bắc.


 

C. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt năm + 20oC.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.


 

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.