Hoàng Gia Bảo

Vòng đai lạnh trên trái đất có vị trí

 

A. Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10oC và 0oC của tháng nóng nhất .


 

B. Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10oC và 0oC.


 

C. Nằm từ vĩ tuyến 50o đến vĩ tuyến 70o.


 

D. Nằm từ vòng cực đến vĩ tuyến 70o.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 9 2017 lúc 6:15

Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Vòng đai nhiệt nào sau đây nằm giữa các đường đẳng nhiệt +10 độ và +0 độ tháng nóng nhất

A. Vòng đai nóng

B. Vòng đai ôn hòa

C. Vòng đai lạnh

D. Vòng đai băng giá vĩnh cửu

Hoàng Gia Bảo

Nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20oC của hai bán cầu (khoảng 30oB-30oN) là vòng đai nào?

A. Hai vòng đai ôn hòa

B. Vòng đai nóng

C. Hai vòng đai băng giá

D. Hai vòng đai lạnh

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 11.3 (trang 42 SGK). hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52oB.

Hoàng Gia Bảo

 

Vòng đai nóng trên trái đất có vị trí

A. Nằm từ chí tuyến Nam đến chí tuyến Bắc.


 

B. Nằm giữa các vĩ tuyến 5oB và 5oN.


 

C. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt năm + 20oC.


 

D. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt + 20oC của tháng nóng nhất.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 – Các dòng biển trên thế giới, các vòng hoan lưu của các đại dương ở vĩ độ thấp ( từ 00 đến 400 B và N ) có đặc điểm

A. ở cả 2 bán cầu đều có hướng chảy ngược chiều kim đồng hồ.

B. ở cả 2 bán cầu đều có hướng chảy thuận chiều kim đồng hồ.

C. ở bán cầu Bắc chảy ngược chiều kim đồng hồ, ở bán cầu Nam chảy thuận chiều kim đồng hồ .


 

D. ở bán cầu Bắc chảy thuận chiều kim đồng hồ, ở bán cầu Nam chảy ngược chiều kim đồng hồ.

Hoàng Gia Bảo

Nước Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc ( từ Xích Đạo đến chí tuyến Bắc ), nằm trông Mặt Trời lần lượt đi qua thiên đỉnh ở các địa điểm trên đất nước Việt Nam trong khoảng thời gian

 

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.


 

B. Từ 22 - 6 đến 22 – 12.


 

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.


 

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.


 

Hoàng Gia Bảo

Cùng một phép chiếu, nhưng tùy theo vị trí của nguồn chiếu và mặt chiếu mà hình dạng kinh – vĩ tuyến

A. Khác nhau

B. Giống nhau

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Hoàng Gia Bảo

Ở Bản đồ Thế giới có các đường kinh tuyến ,vĩ tuyến là

A. Đường cong

B. Đường thẳng

C. Kinh tuyến đường cong, vĩ tuyến đường thẳng

D. Vĩ tuyến đường cong, kinh tuyến đường thẳng

Hoàng Gia Bảo

Phép chiều đồ phương vị, nếu điểm tiếp xúc nằm trên đường xích đạo thì đường kinh tuyến gốc và đường xích đạo là

A. Hai đường cong

B. Hai đường thẳng

C. Kinh tuyến gốc là đường thẳng, xích đạo là đường cong

D. Xích đạo là đường thẳng, kinh tuyến gốc là đường cong

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN