Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên khoáng sản nổi trội hàng đầu của vùng kinh trọng điểm phía Nam là?

A. than đá và sắt

B. nước khoáng và vàng

C. dầu mỏ và khí đốt

D. đá vôi và than bùn

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 10 2017 lúc 7:26

Giải thích: Mục 3, SGK/200 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên khoáng sản nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. dầu mỏ và khí đốt

B. nước khoáng và vàng

C. than đá và sắt.

D. đá vôi và than bùn.

D. đá vôi và than bùn.

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ngành khai thác khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

1.     Là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta.

2.     Các khoáng sản chính là than, sắt, thiếc, chì - kẽm, đồng, apatit, pyrit, đá vôi...

3.     Việc khai thác đa số các mỏ đòi hỏi có các phương tiện hiện đại và chi phí cao.

4. Tây Bắc có nhiều loại khoáng sản hơn rất nhiều Đông Bắc.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. dầu khí

B. lâm sản.

C. nước.

D. đất.

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. quặng bôxit

B. dầu khí

C. sinh vật biển

D. đất đỏ badan

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. quặng bô –xit.

B. dầu khí.

C. sinh vật biển.

D. đất đỏ badan.

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. có nhiều rừng với các loại lâm sản quý hiếm

B. sông suối có trữ năng thuỷ điện khá lớn

C. có nhiều mỏ than với quy mô lớn

D. có nhiều mỏ dầu khí ở thềm lục địa

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 8, mỏ khoáng sản không phải mỏ than đá là

A. Vàng Danh

B. Quỳnh Nhai

C. Phong Thổ

D. Nông Sơn

Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ, khí đốt là loại khoáng sản tập trung chủ yếu ở vùng biển nào của nước ta hiện nay?

A. Bắc Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đông Nam Bộ

D. Tây Nguyên

Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản có ý nghĩa quang trọng hàng đầu đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước là?

A. Dầu khí      

B. Bôxit

C. Than      

D. Crôm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN