Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 10 2017 lúc 7:26

Giải thích: Mục 3, SGK/200 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên khoáng sản nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. dầu mỏ và khí đốt

B. nước khoáng và vàng

C. than đá và sắt.

D. đá vôi và than bùn.

D. đá vôi và than bùn.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. dầu khí

B. lâm sản.

C. nước.

D. đất.

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. quặng bôxit

B. dầu khí

C. sinh vật biển

D. đất đỏ badan

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. quặng bô –xit.

B. dầu khí.

C. sinh vật biển.

D. đất đỏ badan.

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. có nhiều rừng với các loại lâm sản quý hiếm

B. sông suối có trữ năng thuỷ điện khá lớn

C. có nhiều mỏ than với quy mô lớn

D. có nhiều mỏ dầu khí ở thềm lục địa

Hoàng Gia Bảo

A. Vàng Danh

B. Quỳnh Nhai

C. Phong Thổ

D. Nông Sơn

Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ, khí đốt là loại khoáng sản tập trung chủ yếu ở vùng biển nào của nước ta hiện nay?

A. Bắc Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đông Nam Bộ

D. Tây Nguyên

Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản có ý nghĩa quang trọng hàng đầu đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước là:

A. Dầu khí.

B. Bôxit

C. Than.

D. Crôm.