Hoàng Gia Bảo

Các huyện đảo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là?

A. Lý Sơn và Phú Quý        

B. Phú Quốc và Kiên Hải

C. Hoàng Sa và Trường Sa      

D. Vân Đồn và Cô Tô

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 12 2019 lúc 4:04

Giải thích: Mục 2, SGK/192 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm nổi tiếng và có giá trị ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chính là

A. dầu khí.

B. cà phê.

C. đậu tương.

D. nước mắm và hồ tiêu.

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên quý giá ven các đảo nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là:

A. Hơn 100 loài tôm

B. Trên 2000 loài cá.

C. Các rạn san hô

D. Nhiều loài sinh vật phù du

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên quý giá ven các đảo nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là

A. Các rạn san hô.

B. Trên 2000 loài cá.

C. Nhiều loài sinh vật phù du.

D. Hơn 100 loài tôm.

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên quý giá ven các đảo nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là:

A. Hơn 100 loài tôm

B. Trên 2000 loài cá

C. Các rạn san hô

D. Nhiều loài sinh vật phù du

Hoàng Gia Bảo

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, Cho biết Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc các tỉnh, thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

B. Tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đã Nẵng.

C. Tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng

D. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo Vân Đồn và Cô Tô thuộc tỉnh (thành phố) nào của nước ta?

A. Quảng Trị        

B. Quảng Ninh

C. Quảng Ngãi        

D. Quảng Nam

Hoàng Gia Bảo

Phát biểu nào sau đây không đúng với biển và hải đảo của Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Biển ấm quanh năm, ngư truờng rộng lớn

B. Nhiều đảo và quần đảo, thuận lợi cho khai thác hải sản

C. Cá, tôm và hải sản quý hết sức phong phú

D. Bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng, vịnh

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về khả năng giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

1.     Có một số đồng bằng, trong đó có đồng bằng Tuy Hòa (Phú Yên) màu mỡ để trông cây lương thực.

2.     Có các ngành kinh tế biển phát triển, đặc biệt nghề cá biển để tăng khẩu phần cá và thuỷ sản khác trong bữa ăn.

3.     Có các sản phấm là thế mạnh của vùng để trao đổi lấy lương thực từ Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

4.     Có hệ thống công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát triển rộng rãi trong vùng để làm gia tăng giá trị của lương thực, thực phẩm.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các ý kiến sau đây về điều kiện sinh thái của Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Các dải phù sa ngọt, các vùng đất phèn, đất mặn.

2) Vịnh biển nông, ngư trường rộng.

3) Các vùng rừng ngập mặn có tiềm năng để nuôi trồng thuỷ sản.

4) Khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN