Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là?

A. Phú Quốc       

B. Phú Quý

C. Cô Tô        

D. Côn Đảo

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 3 2018 lúc 7:46

Giải thích: Mục 2, SGK/192 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

A. Lý Sơn

B. Côn Đảo

C. Kiên Hải

D. Phú Quốc

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, cho biết huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào?

A. Kiên Giang

B. Cà Mau

C. Bạc Liêu

D. Khánh Hòa

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Cà Mau.

B. Sóc Trăng.

C. Kiên Giang.

D. Bạc Liêu.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4,5 cho biết, đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kiên Giang

B. Quảng Ninh

C. Nha Trang

D. Quảng Trị

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm nổi tiếng và có giá trị ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chính là

A. dầu khí.

B. cà phê.

C. đậu tương.

D. nước mắm và hồ tiêu.

Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo Côn Đảo trực thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Cà Mau.

B. Bến Tre.

C. Bà Rịa-Vũng Tàu.

D. Bình Thuận.

Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo Vân Đồn và Cô Tô thuộc tỉnh (thành phố) nào của nước ta?

A. Quảng Trị        

B. Quảng Ninh

C. Quảng Ngãi        

D. Quảng Nam

Hoàng Gia Bảo

Cơ sở nhiên liệu của nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và Cà Mau là

A. than đá

B. than bùn

C. dầu

D. khí tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố

A. Quảng Nam

B. Quảng Ngãi

C. Đà Nẵng

D. Bình Định

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN