Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 3 2018 lúc 7:46

Giải thích: Mục 2, SGK/192 địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

A. Lý Sơn

B. Côn Đảo

C. Kiên Hải

D. Phú Quốc

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, cho biết huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào?

A. Kiên Giang

B. Cà Mau

C. Bạc Liêu

D. Khánh Hòa

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây?

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4,5 cho biết, đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kiên Giang

B. Quảng Ninh

C. Nha Trang

D. Quảng Trị

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm nổi tiếng và có giá trị ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chính là

A. dầu khí.

B. cà phê.

C. đậu tương.

D. nước mắm và hồ tiêu.

Hoàng Gia Bảo

B. Bến Tre.

C. Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Cơ sở nhiên liệu của nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và Cà Mau là

A. than đá

B. than bùn

C. dầu

D. khí tự nhiên