Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a. Gọi M điểm nằm trên cạnh CD. Tính thể tích khối chóp S.ABM

A.  a 3 2

B.  2 a 3 2

C.  a 3 6

D.  3 a 3 4

Cao Minh Tâm
5 tháng 6 2019 lúc 17:13

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a. Gọi M là điểm nằm trên cạnh CD. Tính thể tích khối chóp S.ABM.

A.  a 3 2

B.  a 3

C.  a 3 6

D. 3 a 3 4

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, sạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Gọi E là trung điểm của cạnh CD. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng a 3 3 . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBE) bằng

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và S A = a 6 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Khi đó, thể tích của khối chóp S.ABCD là:

A. a3/4

Ba3/3

C. a3

D. a3/2

Pham Trong Bach

Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của AD; M là trung điểm CD; cạnh bên SB hợp với đáy góc 60°. Thể tích của khối chóp S.ABM là:

A. a 3 15 3

B.  a 3 15 4

C. a 3 15 6

D. a 3 15 12

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và S A = a 2 . Thể tích của khối chóp S.ABCD

A.  a 3 2 6

B.  a 3 2

C.  a 3 2 4

D.  a 3 2 3

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông tâm O cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SO tạo với mặt phẳng đáy một góc 450. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD

A.  V = a 3 2 2

B.  V = a 3 2 3

C.  V = a 3 2 6

D.  V = a 3 2

Pham Trong Bach

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SO tạo với mặt phẳng đáy một góc 450. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A.  a 3 2 2

B.  a 3 2 3

C.  a 3 2 6

D.  a 3 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN