Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí trang 20, cho biết tỉnh nào có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất?

A. Kiên Giang

B. Bình Thuận

C. Cà Mau

D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 3 2019 lúc 16:31

Đáp án D

Tỉnh có sản lượng khai thác thủy sản cao nhất là Bà Rịa-Vũng Tàu (3612 nghìn tấn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí trang 20, cho biết tỉnh nào có sản lượng thủy sản khai thác cao nhất?

A. Kiên Giang 

B. Bình Thuận

C. Cà Mau

D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào có sản lượng thủy sản khai thác năm 2007 lớn nhất cả nước?

A. Nam Định.

B. Kiên Giang.

C. Khánh Hòa.

D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào có sản lượng thủy sản khai thác năm 2007 lớn nhất cả nước?

A. Nam Định

B. Kiên Giang

C. Khánh Hòa

D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam bản đồ thủy sản trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta

A. An Giang

B. Bà Rịa- Vũng Tàu

C. Đồng Tháp

D. Kiên Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam bản đồ thủy sản trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta:

A. An Giang                

B. Đồng Tháp           

C. Kiên Giang           

D. Bà Rịa- Vũng Tàu

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam bản đồ thủy sản trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta:

A. An Giang

B. Bà Rịa- Vũng Tàu

C. Đồng Tháp

D. Kiên Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam bản đồ thủy sản trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta:

A. An Giang                

B. Kiên Giang           

C. Bà Rịa- Vũng Tàu  

D. Đồng Tháp

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam bản đồ thủy sản trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta.

A. An Giang

B. Bà Rịa- Vũng Tàu

C. Đồng Tháp

D. Kiên Giang 

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam bản đồ thủy sản trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta.

A. An Giang

B. Bà Rịa- Vũng Tàu 

C. Đồng Tháp 

D. Kiên Giang 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN