Trần Nguyễn Khánh Linh
14 tháng 8 2017 lúc 22:13

A=(150-1)(150+1)=150.150-1<B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Hãy thực hiện các phép tính sau : 

a, x y : y z

b,  y z : x y

c,  x y : y z : z x

d,  x y : y z : z x

So sánh kết quả của a với kết quả của b; kết quả của c với kết quả của d

 

Phép chia có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp hay không ?

Pham Trong Bach

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

Giải bài 71 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN