Lê Tài Bảo Châu

Lê Tài Bảo Châu

  • Số câu hỏi 2
  • Số câu trả lời 102
  • Điểm thành tích 15GP 107SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo


Địa chỉ

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Liên kết