Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 360
Điểm GP 111
Điểm SP 0

Người theo dõi (17)

Đang theo dõi (4)

Duy Ank
Linh Linh
tthnew
Mai Tiến Đỗ