Phân thức đại số.

santa
santa 30 tháng 12 2020 lúc 22:57

a) \(ĐKXĐ:x\ne\pm1\)

b) \(M=\dfrac{x^2+2x+1}{x^2-1}=\dfrac{\left(x+1\right)^2}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\dfrac{x+1}{x-1}\)

b) hình như bạn viết nhầm đề 

x2 + 4x + 3 = 0 

<=> (x + 1)(x + 3) =0

<=> \(\left[{}\begin{matrix}x=-1\left(ktm\right)\\x=-3\left(tm\right)\end{matrix}\right.\)

Thay x = -3 vào P ta được :

\(P=\dfrac{-3+1}{-3-1}=\dfrac{-2}{-4}=\dfrac{1}{2}\)

vậy ...

 

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 26 tháng 12 2020 lúc 17:23

    \(\left(\dfrac{a}{a-2}+\dfrac{a+2}{a^2-4}\right).\left(a-2\right)\)

 \(=\left[\dfrac{a\left(a+2\right)}{a^2-4}+\dfrac{a+2}{a^2-4}\right].\left(a-2\right)\)

   \(=\left[\dfrac{a\left(a+2\right)+\left(a+2\right)}{a^2-4}\right]\left(a-2\right)\)

  \(=\left[\dfrac{\left(a+1\right)\left(a+2\right)}{a^2-4}\right]\left(a-2\right)\)

  \(=\dfrac{a+1}{a-2}.\left(a-2\right)\)

   \(=a+1\)

Bình luận (0)
Lισи❖Minh Caoツ
Lισи❖Minh Caoツ 25 tháng 12 2020 lúc 15:06

a, x2 + 4y2 + 4xy - 16

= (x + 2y)2 - 42

= (x + 2y - 4).(x + 2y + 4)

b, 5x2 - 10xy + 5y2

= 5.(x2 - 2xy + y2)

= 5.(x - y)2

Bình luận (0)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 23 tháng 12 2020 lúc 22:48

undefined

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN