Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

QEZ
Hôm qua lúc 9:14

sơ đồ ???

Bình luận (0)
Edogawa Conan
Hôm qua lúc 9:16

ko có sơ đồ bn ơi

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Hôm kia lúc 13:40

a) Mạch: \(R_1ntR_2\)

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\(R_{tđ}=R_1+R_2=20+30=50\left(\Omega\right)\)

b) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch, qua mỗi điện trở là:

\(I=I_1=I_2=\dfrac{U}{R_{tđ}}=\dfrac{12}{50}=0,24\left(A\right)\)

c) Mạch: \(R_1ntR_3\)

Điện trở tương đương khi này:

\(R_{tđ}'=\dfrac{U}{I'}=\dfrac{12}{0,5}=24\left(\Omega\right)\)

Điện trở R3:

\(R_3=R_{tđ}'-R_1=24-20=4\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
Hôm kia lúc 13:41

a) Điện trở tđ của đoạn mạch:

R = R1 + R2 = 20 + 30 = 50Ω

b) CĐDĐ chạy qua đoạn mạch:

\(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{12}{50}=0,24A\)

Vì R1 nt Rnên I = I1 = I2 = 0,24A

Bình luận (0)
missing you =
28 tháng 7 lúc 16:54

a, \(R1ntR2=>Rtd=R1+R2=50\left(om\right)\)

b,\(=>I1=I2=Im=\dfrac{U}{Rtd}=\dfrac{12}{50}=0,24A\)

c,\(=>I1=I3=Im=0,15A\)

\(=>R1+R3=\dfrac{U}{Im}=\dfrac{12}{0,15}=80\left(om\right)\)

\(=>R3=80-R1=60\left(om\right)\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
28 tháng 7 lúc 14:53

Tóm tắt :

U = 12V

I1 = 0,5A

R1 ; R2 = ?

                                        Điện trở của R1                                                                                         I1 = \(\dfrac{U}{R_1}\Rightarrow R_1=I_1.U=0,5.12=6\) (ôm)

                                        Điện trở của R2

                                           R2 = 0,4.R1

                                                = 0,4 . 6

                                                = 2,4 (ôm)

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (1)
Khánh Đan
24 tháng 7 lúc 18:14

Vì R1 nt R2 ⇒ I1 = I2 = I = 0,36 (A)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}U_1=0,36.15=5,4\left(V\right)\\U_2=0,36.10=3,6\left(V\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
missing you =
18 tháng 7 lúc 14:56

không hiện hình vẽ

Bình luận (0)
Chúc Phương
16 tháng 7 lúc 16:06

Không có hình à :((

Bình luận (0)
missing you =
15 tháng 7 lúc 6:19

a,

b, \(R1ntR2ntR3=>Rtd=R1+R2+R3=6+8+16=30\left(om\right)\)

\(=>Im=\dfrac{U}{Rtd}=\dfrac{22,4}{30}\approx0,75A\)

Bình luận (0)
missing you =
12 tháng 7 lúc 16:02

\(R1=R2=2R3\) đúng ko bạn?

\(=>R1ntR2ntR3=>Rtđ=R1+R2+R3=R1+R1+\dfrac{R1}{2}\left(ôm\right)\)

\(=>Rtđ=\dfrac{U}{I}=\dfrac{50}{2}=25\left(ôm\right)\)

\(=>R1+R1+\dfrac{R1}{2}=25=>R1=10\left(ôm\right)=R2\)

\(=>R3=\dfrac{R1}{2}=\dfrac{10}{2}=5\left(ôm\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN