Bài 2. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm

trần đưc thái
5 tháng 5 lúc 17:24

đổi 80KW=80000 W .Ta có

P(hao phí)=(P^2.r)/U^2=(80000^2.7)/400^2=280000 W

vì P(hao phí ) tỉ lệ nghịch với U^2

nên để giảm P(hao phí) xuống 255 lần ta sẽ tăng U lên xấp sỉ 16 lần

Bình luận (0)
trần đưc thái
5 tháng 5 lúc 17:27

tui nghĩ lẽ ra đề bài phải sửa chỗ 255 kia thành 25 mới hợp lí

Bình luận (0)
Maximilian
17 tháng 1 lúc 1:10

\(R_{tđ}=\dfrac{R_1\cdot R_2\cdot R_3\cdot R}{R_1+R_2+R_3+R}\)

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
17 tháng 1 lúc 10:02

\(\dfrac{1}{R_{tđ}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}=\dfrac{1}{R}\\ \Rightarrow R_{tđ}=\dfrac{R_1.R_2.R_3.R}{R_1.R_2.R_3+R_1.R_2.R+R_1.R_3.R+R_2.R_3.R}\)

 

Bình luận (4)
Karik-Linh
16 tháng 1 lúc 21:51

1\Rtđ=1\R1+1\R2+1\R3

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Tiến
1 tháng 1 lúc 21:37

a) R12=\(\dfrac{R1\times R2}{R1+R2}\)=\(\dfrac{10\times15}{10+15}\)=6(Ω)

R\(_{tđ}\)=R12+R3=6+6=12(Ω)

I\(_{AB}\)=\(\dfrac{U_{AB}}{R_{tđ}}\)=\(\dfrac{12}{12}\)=1(A)

vì R12 nt R3 =>IAB=I12=I3=1(A)

U12=I12\(\times\)R12=1\(\times\)6=6(V)

Mà R1//R2=>U12=U1=U2=6(V)

I2=\(\dfrac{U_2}{R_2}\)=\(\dfrac{6}{15}\)=0.4(A)

b)P=\(I_{AB}^2\times R_{tđ}\)=1\(\times\)12=12(W)

P\(_2\)=I\(_2\)\(\times\)R\(_2\)=0.4\(\times\)15=6(W)

đổi 15'=0.25s

A=P\(\times\)t=12\(\times\)0.25

 

Bình luận (3)
ling Giang nguyễn
2 tháng 1 lúc 16:30

cho xin mạch bài hai

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
2 tháng 1 lúc 16:32

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
27 tháng 12 2020 lúc 16:14

a) Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn 1:

\(I_{đm1}=\dfrac{P_{đm1}}{U_{đm1}}=\dfrac{3}{6}=0,5\left(A\right)\)

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn 2:

\(I_{đm2}=\dfrac{P_{đm2}}{U_{đm2}}=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}\left(A\right)\)

b) Điện trở của bóng đèn 1:

\(R_1=\dfrac{U_{đm1}^2}{P_{đm1}}=\dfrac{6^2}{3}=12\left(\Omega\right)\)

Điện trở của bóng đèn 2:

\(R_2=\dfrac{U_{đm2}^2}{P_{đm2}}=\dfrac{6^2}{2}=18\left(\Omega\right)\)

Điện trở tương đương toàn mạch khi đó:

\(R_{tđ}=R_1+R_2=12+18=30\left(\Omega\right)\)

Bình luận (1)
Mai Thùy Trang
25 tháng 12 2020 lúc 20:36

    Tóm tắt :                                                                                                          Biết :   \(R_1=7\Omega\) ; \(R_2=9\Omega\)

                  \(U=6V\)

       Tính : a. \(R_{tđ}=?\)     

                  b. \(I_1=?\) ; \(I_2=?\)

a.   Vì \(R_1\) nt \(R_2\) nên điện trở tương đương của đoạn mạch là :

             \(R_{tđ}=R_1+R_2=7+9=16\Omega\)

b.   CĐDĐ qua mạch chính là :

           \(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{6}{16}=\dfrac{3}{8}A\)

       Do \(R_1\) nt \(R_2\) nên :

         \(I=I_1=I_2=\dfrac{3}{8}A\)

                     Đáp số : a.  \(R_{tđ}=16\Omega\)

                                    b.  \(I_1=I_2=\dfrac{3}{8}A\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
23 tháng 12 2020 lúc 21:16

Em chụp ảnh hình mạch điện lên nhé.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN