Bài 10. Biến trở - Điện trở sử dụng trong kỹ thuật

missing you =
20 tháng 7 lúc 10:11

a, \(=>U\left(đm\right)=I\left(đm\right)R=2,5.50=125V\)

Vậy.....

b, \(R=\dfrac{pL}{S}=>S=\dfrac{pL}{R}=\dfrac{1,1.10^{-6}.50}{50}=1,1.10^{-6}m^2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Hà Phương
5 tháng 7 lúc 15:46

hình vẽ ở đâu vậy bạn

Bình luận (0)
missing you =
3 tháng 7 lúc 14:56

\(=>R=\dfrac{U}{I}=\dfrac{10,2}{3}=3,4\left(ôm\right)\)

đổi \(S=2mm^2=2.10^{-6}m^2\)

áp dụng \(R=\dfrac{pl}{S}=>p=\dfrac{R.S}{l}=\dfrac{3,4.2.10^{-6}}{400}=1,7.10^{-8}\)(ôm mét)

=>đây là Đồng

Bình luận (0)
missing you =
3 tháng 7 lúc 16:39

Ơ sao lúc ban đầu câu hỏi là dây dẫn từ chất liệu gì cơ mà?

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
10 tháng 3 lúc 18:00

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN