Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng

L.Ai
L.Ai 8 tháng 1 lúc 18:03

Sự tích lũy về lượng làm thay đổi về chất.

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 30 tháng 12 2020 lúc 10:51

Lượng thay đổi luôn luôn trong mối quan hệ với chất, chịu sự tác động của chất. ... Khi chất mới ra đời, nó không tồn tại một cách thụ động, mà có sự tác động trở lại đối với lượng, được biểu hiện ở chỗ: chất mới sẽ tạo ra một lượng mới phù hợp với nó để có sự thống nhất mới giữa chất và lượng

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
❄Serious Ƙiйɠ乡 30 tháng 12 2020 lúc 19:07

Lượng thay đổi luôn luôn trong mối quan hệ với chất, chịu sự tác động của chất. ... Khi chất mới ra đời, nó không tồn tại một cách thụ động, mà có sự tác động trở lại đối với lượng, được biểu hiện ở chỗ: chất mới sẽ tạo ra một lượng mới phù hợp với nó để có sự thống nhất mới giữa chất và lượng

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 29 tháng 12 2020 lúc 14:44

Chất: Nước lọc, dầu, mỡ (Bản chất, cấu tạo phân tử khác nhau, chất khác nhau) =>> chất là cái chỉ bản chất của sv,ht.

Lượng: số lượng: 1 lít nước, 1 khối nước (Cùng một sự vật hiện tượng, nhưng số lượng, mức độ khác nhau) => lượng là cái chỉ số lượng, mức độ của sv, ht

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Hải Bằng
Nguyễn Duy Hải Bằng 16 tháng 11 2020 lúc 15:18

Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.

- Ví dụ: Thuộc tính của đường là ngọt; thuộc tính của muối là mặn

Lượng dùng để chỉ thuộc tính vốn có sự vật, hiện tượng, biểu thị về trình độ phát triển (Cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng ( ít, nhiều)….của sự vật, hiện tượng.

- Ví dụ: Tòa nhà có 70 tầng, cao 80m; diện tích tòa nhà là 8000m2.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN