Bài 17 : Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Tiến trình hình thành và phát triển thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á diễn ra như thế nào ? Mục tiêu hợp tác của các nước ASEAN thay đổi qua các thời gian.

2. Hãy nêu những bằng chứng cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia tiêu biểu cho bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.

3. Chứng minh rằng nước ta nằm ở trung tâm các nước Đông Nam Á , là cầu nối các nước Đông Nam Á đất liền với các nước Đông Nam Á hải đảo.

4. Hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi, những khó khăn trở ngại nào để hợp tác cùng phát triển ?

5. Em hãy nêu một số biểu hiện của sự hợp tác kinh tế - xã hội giữa các nước ASEAN.

6. Hãy nêu một số thành tựu về kinh tế - xã hội và những thách thức của ASEAN.

7. Phân tích những thuận lợi và khó khăn mà Việt Nam gặp phải khi gia nhập ASEAN.

8.Em hãy nêu một số thành tựu nổi bật của nền kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua.

9.Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta hiện nay ?

Được cập nhật 20 tháng 9 lúc 17:38 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.