Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 119
Số lượng câu trả lời 1529
Điểm GP 21
Điểm SP 1742

Người theo dõi (107)

Yyyyyy
cho em lì xì
H20+H20=N

Đang theo dõi (29)

amu
amu
Mun Kute
huy trần ❤