Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào được nông dân nước ta sử dụng nhiều nhất?

Được cập nhật 24 tháng 3 lúc 10:06 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.