Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Sunflower
20 tháng 12 2020 lúc 11:31

1. Tăng diện tích bộ lá

- Có thể điều khiển tăng diện tích bộ lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như: chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí,…phù hợp với loài và giống cây trồng.

- Trị số diện tích lá ảnh hưởng lớn đến quang hợp. Ví dụ: trị số cực đại của diện tích lá đối với cây lấy hạt là 3 - 4 (30000 – 40000 m2 lá/ha); đối với cây lấy củ và rễ là 4 - 5,5.

2. Tăng cường độ quang hợp

- Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp, có ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng.

- Có thể tăng cường độ quang hợp bằng cách:

Thực hiện các biện pháp kĩ thuật như: tưới tiêu nước, bón phân hợp lí, chăm sóc tốt tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả. Tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng có cường độ quang hợp cao.

3. Tăng hệ số kinh tế

- Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các biện pháp chọn giống và bón phân:

Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả,..) với tỉ lệ cao. Thực hiện các biện pháp kĩ thuật như bón phân hợp lí, ví dụ với cây công nghiệp cần bón đủ kali để giúp tăng sự vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả.
Bình luận (0)
Mai Hiền
16 tháng 12 2020 lúc 17:47

Câu 1:

Miền ánh sáng xanh tím và đỏ tham gia nhiều vào quá trình quang hợp (tia xanh tím kích thích tổng hợp axit amin, prôtêin; các tia đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohiđrat)

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
6 tháng 11 2020 lúc 22:02

4. Vì trong quá trình quang hợp sử dụng ánh sáng mặt trời đã được chất diệp lục hấp thụ để tổng hợp CO2 và giải phóng khí O2

2. Vì Đà Lạt có khí hậu ôn đới thích hợp cho việc trồng cây ăn quả, sản xuất rau củ quả tươi.

Ngoài ra còn sử dụng màng kính PE

1. Nên thu hoạch raucur quả vào sáng sớm vì lúc đó mặt trời chưa mạnh, rau củ quả còn tươi. Nếu để đến trưa, chiều thu hoạch thì sẽ héo úa do bị bốc hơi nước.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN