Ẩn danh

xᒾ+5x-14=0

Toru
3 tháng 4 lúc 20:34

\(x^2+5x-14=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x+7x-14=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)+7\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=0\\x+7=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=-7\end{matrix}\right.\)

Vậy pt đã cho có nghiệm là \(x\in\left\{2;-7\right\}\).

Bình luận (2)
Nguyễn Hữu Phước
3 tháng 4 lúc 20:34

\(\Delta=5^2-4\cdot1\cdot\left(-14\right)=25+56=81>0\)

\(\Rightarrow\) PT có 2 nghiệm phân biệt

\(x_1=\dfrac{-5+\sqrt{81}}{2}=\dfrac{-5+9}{2}=2\)

\(x_2=\dfrac{-5-\sqrt{81}}{2}=\dfrac{-5-9}{2}=-7\)

Vậy S = \(\left\{2;-7\right\}\)

Bình luận (0)
Minh Duong
3 tháng 4 lúc 20:34

\(x^2+5x-14=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+5x=14\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+5\right)=14\)

\(\Leftrightarrow x^2=9\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-3\\x=3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
game FB
Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Văn
Xem chi tiết
HoangHuy
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ly
Xem chi tiết
Đức Anh Gamer
Xem chi tiết
Trần Khôi Nguyên
Xem chi tiết
lan vũ thị
Xem chi tiết
Takumi Usui
Xem chi tiết
Vinh Lê Thành
Xem chi tiết
Thanh Thảo Phạm
Xem chi tiết