sang

Which word has 10 letters T? 

 

Kirito
6 tháng 12 2023 lúc 22:18

technology: công nghệ

throughout: khắp.

themselves: chúng tôi.

tremendous: to lớn.

transition: chuyển tiếp.

television: TV.

threatened: bị đe dọa.

tournament: giải đấu.

temporarinesses: tạm thời

therapeutically: trị liệu

nhìn j hết rồi, ngắn gọn thế thôibanhbanhbanhbanh

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 0:08

Mình nghĩ là từ tent :>

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Punneee
Xem chi tiết
Manjiro_sano
Xem chi tiết
Manjiro_sano
Xem chi tiết
30.Phạm Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Xem chi tiết
jjjjjjjjjjjjjjjjj
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn ngọc phước
Xem chi tiết
Cao Tùng Lâm
Xem chi tiết