mai phong nhã

Vượn bá hung sống ở đâu của bình định ?

A. Vùng núi An Lão              B. Vùng núi Hoài Ân

C. Vùng núi Vân Canh           D. Vùng núi Vĩnh Thạnh

Minh Phương
10 tháng 5 lúc 19:20

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Tuyết
Xem chi tiết
hi hi
M r . V ô D a n h
Xem chi tiết
nguyen tien phuc
Xem chi tiết
Trang Trần Vũ Yên
Xem chi tiết
Nguyên Duy La
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Thu Trang
Xem chi tiết
La Nguyên Duy
Xem chi tiết
Hai Do
Xem chi tiết