hung phung

viết tập hợp các chữ số của số 2023

Vũ Quang Huy
19 tháng 9 lúc 20:29

x∈{0;2;3}

Bình luận (3)
MinYewCou
19 tháng 9 lúc 20:29

Gọi tập hợp là `S`

\(S=\left\{0;2;3\right\}\)

Bình luận (3)
lê anh kiệt
19 tháng 9 lúc 20:32

A = ( 2;0;3) vì một sẽ ko được viết 2 lần phân tử 

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Dũng Vũ
Xem chi tiết
VincentYT
Xem chi tiết
Doãn Lê Nhật Linh
Xem chi tiết
iamshayuri
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Ha Nguyen
Xem chi tiết
Mai Anh Nguyen
Xem chi tiết
hhhhhhhhhh
Xem chi tiết
Satoshi Gekouga
Xem chi tiết