Đinh nguyễn phương thảo

viết tập hợp a các số tự nhiên lớn hơn 14 và nhỏ hơn 19  bằng hai cách

Kiều Vũ Linh
19 tháng 9 lúc 19:54

Câch 1:

A = {15; 16; 17; 18}

Cách 2:

A = {x ∈ ℕ | 14 < x < 19}

Bình luận (0)
Character Debate
19 tháng 9 lúc 19:56

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp

\(A=\) {15; 16; 17; 18}

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng

\(A=\) { x ∈ N | 14 < x < 19}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hoangpkpro
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Ngân
Xem chi tiết
Nghiêm Thị Lan Hương
Xem chi tiết
nguyễn hoàng dung
Xem chi tiết
Phạm Thị Thùy Trang
Xem chi tiết
Tien nu tinh yeu
Xem chi tiết
do huong giang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết