Ẩn danh

Viết cấu hình electron của các nguyên tố sau biết 4 số lượng nguyên tử của electron cuối cùng như sau: a/ n = 3, l= 2, m1 = 1, ms = - 1/2 b/ n = 4, l= 1, m1 = 0, ms = 1/2 Cho biết vị trí của mỗi nguyên tố trong bảng tuần hoàn? Ai giúp em với ạ

Đỗ Tuệ Lâm
11 tháng 6 lúc 23:24

a)

\(n=3,l=2\) => e cuối cùng thuộc phân lớp `3d`

`\(m_l=1,ms=-\dfrac{1}{2}\) => mũi tên hướng xuống

=> \(3d^9\)

Cấu hình e bền vững sau bão hòa: \(\left[Ar\right]3d^{10}4s^1\) (Cu)

Vị trí: Ô 29, chu kì 4, nhóm IB

b)

\(n=4,l=1\) => e cuối thuộc phân lớp 4p

\(ml=0,m_s=+\dfrac{1}{2}\) => mũi tên hướng lên

=> \(4p^2\)

Cấu hình e bền vững: \(\left[Ar\right]3d^{10}4s^24p^2\) (Ge)

Vị trí: Ô 32, chu kì 4, nhóm IVA

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê trường thịnh
Xem chi tiết
Lê trường thịnh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết