nguyen ???

Viết 5/6 thành tổng của hai phân số tối giản

     

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 20:03

\(\dfrac{5}{6}=\dfrac{1}{6}+\dfrac{2}{3}\)

Bình luận (0)

\(\dfrac{5}{6}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}+\dfrac{2}{3}=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{12}=....\)

Bình luận (0)
Bùi Minh Quang
3 tháng 4 lúc 20:08

\(\dfrac{1}{2}\)  \(\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Bảo Long
Xem chi tiết
Nguyễn Nhật Minh
Xem chi tiết
Vũ Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ly
Xem chi tiết
hoang khiem
Xem chi tiết
Cấn Duy Khang
Xem chi tiết
Cấn Duy Khang
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Hà Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết