NaYewCou
túi thứ 1 có 1 kg trà.túi thứ 2 có 2/3 kg. người ta trộn 2 túi vào nhau rồi chia đều vào 5 gói như nhau. hỏi mỗi gói nhỏ có bao nhiêu gam trà
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
25 tháng 9 lúc 22:22

Trộn hai túi vào nhau :

 1 + \(\dfrac{2}{3}\)=\(\dfrac{5}{3}\)(kg)

Chia đều cho 5 gói như nhau: 

 \(\dfrac{5}{3}\):5=\(\dfrac{1}{3}\)(kg)\(\dfrac{1}{3}\)kg = \(\dfrac{1000}{3}\)g
Bình luận (0)
Sunshine
25 tháng 9 lúc 22:43

Mỗi gói nhỏ có: `(1+2/3) : 5 = 1/3 kg = 333,(3) g` trà.

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
25 tháng 9 lúc 22:50
Trộn hai túi vào nhau rồi Chia đều cho 5 gói như nhau ta được:  (1+23):5=13kg=333,(3)g(1+23):5=13kg=333,(3)g trà. 
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tyler Minecraft & Mo...
Xem chi tiết
hoa shara linda
Xem chi tiết
linon messi
Xem chi tiết
Trần Duy Hưng
Xem chi tiết
Do Thuy Dung
Xem chi tiết
Dương Vân Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn  Minh Trang
Xem chi tiết
Cinderella
Xem chi tiết
trần biện thanh hoanh
Xem chi tiết
naruto
Xem chi tiết