tình lê

Từ 1 tấm vải,người thợ cắt ra 4/7 tấm vải đó ddeeer may ao.Hỏi còn lại bao nhiêu phần tấm phải(nhanh lên mình đang gấp ạ!)

Komuro Tairoku
15 tháng 3 lúc 19:51

Số phần tấm vải còn lại là:
\(1-\dfrac{4}{7}=\dfrac{3}{7}\)(tấm vải)
#DatNe

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
15 tháng 3 lúc 20:00

Số phần còn lại của tấm vải:

1 - 4/7 = 3/7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Nguyễn Hiếu Linh
Xem chi tiết
thúy
Xem chi tiết
trúc
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Quân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
trúc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Xem chi tiết
Lê Diệu Thủy
Xem chi tiết
bui thi quynh trang
Xem chi tiết