Hoàn Hà

trong các vật sau đây có các dạng năng lượng nào a) ném quả bóng lên cao b) móc một vật nặng vào lò xo được treo trên giá thí nghiệm

Trầm Huỳnh
19 tháng 3 lúc 22:38

a) Ném quả bóng lên cao: Dạng năng lượng cơ học và năng lượng tiềm năng gọi là năng lượng hấp dẫn.
b) Móc một vật nặng vào lò xo được treo trên giá thí nghiệm: Dạng năng lượng cơ học và năng lượng tiềm năng gọi là năng lượng đàn hồi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh Vy
Xem chi tiết
Hưng Nano
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Phạm Lan Hương
Xem chi tiết
Gia Hoàng Đinh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Gia Hoàng Đinh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Tô Tấn Nghĩa
Xem chi tiết
Thư Phan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)