kiet hà

trên cạnh ox và oy của góc xOy lấy điểm a và b sao cho oa= ob , tia phân giác Oz của góc xOy cắt AB tại c

a chứng minh rằng c là trung điểm của ab và ac vuông góc với oc

b trên tia cz lấy điểm m sao cho oc=cm .chứng minh am//ob,bm//oa

c kẻ mi vuông góc với oy ,mk vuông góc với ox. so sánh bi và  ak ( vẽ hình và ghi gt / kl)

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 5 2023 lúc 14:12

a: ΔOAB cân tại O

mà OC là phân giác

nên OC vuông góc AB và C là trung điểm của AB

b: Xét tứ giác OAMB có

C là trung điểm chung của OM và AB

=>OAMB là hình bình hành

=>OA//MB và OB//MA

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hải Anh Bùi
Xem chi tiết
Hải Anh Bùi
Xem chi tiết
tothihuong huong
Xem chi tiết
Trần Tuấn Hưng
Xem chi tiết
doge
Xem chi tiết
giúp mình
Xem chi tiết
Thu Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Kim Tuyến
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Thiện
Xem chi tiết