Minh Bình

trên các cạnh của hình vuông ABCD, lấy các điểm theo thứ tự M,N,P,Q sao cho AM= BN= CP= DQ

a)c/m bốn điểm M,N,P,Q nằm trên đường tròn 

b) Cho AB= a, góc ABQ = 30 độ. Tính AQ và BQ


Các câu hỏi tương tự
Trần NgọcHuyền
Xem chi tiết
Phạm Trúc Lâm
Xem chi tiết
Five centimeters per sec...
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Dũng An
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Bưu Ca
Xem chi tiết
Phạm Trúc Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hằng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)