Chubby Bear

Trên bóng đèn ghi `220V-75W`. Tính cường độ dòng điện định mức qua đèn và điện trở đèn khi đó?

Nguyễn Việt Dũng
11 tháng 11 lúc 9:19

Tham khảo
Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:
loading...
Điện trở
loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khánh Băng
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Xun TiDi
Xem chi tiết
danh hoàng
Xem chi tiết
tamanh nguyen
Xem chi tiết
quỳnh aloha
Xem chi tiết
phạm hoàng anh khoa
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Diệp
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)