Reina

Tính:

\(\dfrac{1}{3}+\)\(\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{7.2}+\dfrac{5}{2.13}+\dfrac{3}{13.4}+\dfrac{5}{4.21}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 19:57

\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{2\cdot7}+\dfrac{5}{2\cdot13}+\dfrac{3}{13\cdot4}+\dfrac{5}{4\cdot21}\)

\(=\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{14}+\dfrac{5}{84}+\dfrac{5}{26}+\dfrac{3}{42}\)

\(=\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{14}+\dfrac{5}{84}+\dfrac{3}{42}+\dfrac{5}{26}\)

\(=\dfrac{28+36+6+5+6}{84}+\dfrac{5}{26}\)

\(=\dfrac{5}{26}+\dfrac{81}{84}\)

\(=\dfrac{5}{26}+\dfrac{27}{28}=\dfrac{421}{364}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thuỳ linh
Xem chi tiết
Cihce
Xem chi tiết
Hồng Phong Đoàn
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
hoang thuy an
Xem chi tiết
Sir Nghi
Xem chi tiết
Top1phiphaiVinh_Phuc
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
Cap Nguyen
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)