Hiriea

tính nhanh: sos 

258 x 248 + 574 x 258

567 x 245 - 567 x 145

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:23

a: \(258\cdot248+574\cdot258\)

\(=258\left(248+574\right)\)

\(=258\cdot822=212076\)

b: \(567\cdot245-567\cdot145\)

\(=567\left(245-145\right)\)

\(=567\cdot100=56700\)

Bình luận (0)
BÍCH THẢO
10 tháng 11 lúc 20:26

258 x 248 + 574 x 258

= 258 x ( 248 + 574 ) = 258 x 822 = 212 076

567 x 245 - 567 x 145

= 567 x ( 245 - 145 ) = 567 x 100 = 56 700

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ta nguyen the an
Xem chi tiết
tran nhat minh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
công phượng
Xem chi tiết
vu huyen thanh
Xem chi tiết
thamtuhopham
Xem chi tiết
Dung Hoa
Xem chi tiết
Yến Nhi_RBH
Xem chi tiết