Đỗ Hà Phương

Tính nhanh: 
649, 18 - (25, 48 + 49, 18) - 74, 52 =

Porygon
4 tháng 11 lúc 20:04

= 649,18 - 25,48 - 49,18 - 74,25

=( 649,18 - 49,18) - ( 25,48 + 74,52)

= 600 - 100

= 500

Bình luận (0)
ERROR
4 tháng 11 lúc 20:07

\(= 649,18-25,48+49,18-74,52\)

\(= (649,18-49,18)-(25,48+74,52)\)

\(= 600 -100\)

\(= 500\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Đức Mạnh
Xem chi tiết
Lê Thiện
Xem chi tiết
Peter Parker
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lê Phương Nguyên
Xem chi tiết
mỹ hạnh
Xem chi tiết
Hân Vũ
Xem chi tiết
Phan Diệp Anh
Xem chi tiết
người bán squishy
Xem chi tiết