Chip

Tính hợp lí:

328.(-41)+41.128

giúp mik gấp vs ạ. plsss

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:20

=-41(328-128)=-41*200=-8200

Bình luận (0)
Ngô hải nam
22 tháng 11 lúc 20:22

\(328.(-41)+41.128\\ =-328*41+41*128\\ =41*(-328+128)\\ =41*(-200)\\ =-8200\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Lam
Xem chi tiết
Phạm Mai Khanh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương
Xem chi tiết
★彡℘é✿ทợท彡★ 2
Xem chi tiết
Trung Hoàng Đình
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Thanh Đặng Thị
Xem chi tiết
Bùi khánh linh Bùi
Xem chi tiết
Ngọc Hân
Xem chi tiết