Triệu Bảo Yến 3A

Tính giá trị của biểu thức( ghi rõ ràng)
a) 6/11 + 6 + 5/7 =.....
B) 9/8 X 3/12 : 5/9=....
c) 8/7 : 4 + 2 =......
D) 3/5 + 4 : 6/4=....
Giúp mik với ah
LM XONG TRONG TỐI HÔM 26/3/2023 NHÉ MN!

Song Thư
26 tháng 3 lúc 21:12

\(a,\dfrac{6}{11}+6+\dfrac{5}{7}=\dfrac{42+462+55}{77}=\dfrac{559}{77}\)

\(b,\dfrac{9}{8}\times\dfrac{3}{12}:\dfrac{5}{9}=\dfrac{9}{8}\times\dfrac{3}{12}\times\dfrac{9}{5}=\dfrac{243}{480}=\dfrac{81}{160}\)

\(c,\dfrac{8}{7}:4+2=\dfrac{8}{7}\times\dfrac{1}{4}+2=\dfrac{8}{28}+2=\dfrac{2}{7}+2=\dfrac{16}{7}\)

\(d,\dfrac{3}{5}+4:\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{5}+4\times\dfrac{4}{6}=\dfrac{3}{5}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{49}{15}\)

Bình luận (3)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
26 tháng 3 lúc 21:16

\(a,\dfrac{6}{11}+6+\dfrac{5}{7}=\dfrac{6}{11}+\dfrac{66}{11}+\dfrac{5}{7}=\dfrac{72}{11}+\dfrac{5}{7}=\dfrac{504}{77}+\dfrac{55}{77}=\dfrac{559}{77}\)

\(b,\dfrac{9}{8}\times\dfrac{3}{12}:\dfrac{5}{9}=\dfrac{9}{32}:\dfrac{5}{9}=\dfrac{9}{32}\times\dfrac{9}{5}=\dfrac{81}{160}\)

\(c,\dfrac{8}{7}:4+2=\dfrac{8}{7}\times\dfrac{1}{4}+2=\dfrac{2}{7}+2=\dfrac{2}{7}+\dfrac{14}{7}=\dfrac{16}{7}\)

\(d,\dfrac{3}{5}+4:\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{5}+4\times\dfrac{4}{6}=\dfrac{3}{5}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{9}{15}+\dfrac{40}{15}=\dfrac{49}{15}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
vũ thị phương nhung
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tạ Phương Linh
Xem chi tiết
Ngọc Diệp Đỗ (Bive)
Xem chi tiết
Hồ Vĩnh Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trí
Xem chi tiết
Trầm Vũ
Xem chi tiết
Vân Anh Đoàn Thị
Xem chi tiết
Triệu Bảo Yến 3A
Xem chi tiết