Khanh Tuệ

Tìm x biết:

15 là bội của x + 1

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:03

=>\(x+1\in\left\{1;-1;3;-3;5;-5;15;-15\right\}\)

hay \(x\in\left\{0;-2;2;-4;4;-6;14;-16\right\}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Nhất Khánh
Xem chi tiết
vykhanh
Xem chi tiết
Lê Quốc huy
Xem chi tiết
. Vũ Hương Giang
Xem chi tiết
park jimiy
Xem chi tiết
Anna
Xem chi tiết
Anh Phạm
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Dương Lam Hàng
Xem chi tiết
lương hiếu
Xem chi tiết