789 -_-

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 và 98;

b) 36 và 54.

Character Debate
10 tháng 11 lúc 21:57

a) Ta có:

\(21=3\cdot7\\98=2\cdot7^2\)

Khi đó, ta được: 

\( UCLN(21,98)=7\)

\(BCNN(21,98)=2\cdot3\cdot7^2=294\)

b) Ta có:

\(36=2^2\cdot3^2\\54=2\cdot3^3\)

Khi đó, ta được:

\(UCLN\left(36,54\right)=2\cdot3^2=18\)

\(BCNN\left(36,54\right)=2^2\cdot3^3=108\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
THI MIEU NGUYEN
Xem chi tiết
Thùy An
Xem chi tiết
duong le
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phạm Thanh Thảo
Xem chi tiết
Hoàng Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Tô Ngân Khánh
Xem chi tiết
Yon.
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Xem chi tiết