Đoàn Hoàng

Tìm tia đối nhau ___________________ A. O. B

ᴳᵒᵈ乡anime♕
26 tháng 3 lúc 19:35

hình ở đou bạn

Bình luận (1)
Đức Kiên
26 tháng 3 lúc 20:03

tia đối nhau là là tia OA và tia OB 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Phương
Xem chi tiết
Công Chúa Họ Kim
Xem chi tiết
lưu tuấn anh
Xem chi tiết
Nguyen Thi Huyen Dieu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bình
Xem chi tiết
I lonly love film
Xem chi tiết
Minh tú Trần
Xem chi tiết
kite thăng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết