Ẩn danh

Tìm tất cả các giá trị thực m để hàm số \(y=\dfrac{x-m}{\left(m-1\right)x-2}\) nghịch biến trên \(\left(-\infty;1\right)\).

Nguyễn Huy Tú
12 tháng 7 lúc 0:13

Để hs nb \(y'=\dfrac{-2+m\left(m-1\right)}{\left[\left(m-1\right)x-2\right]^2}=\dfrac{m^2-m-2}{\left[\left(m-1\right)x-2\right]^2}\le0\)

\(\Rightarrow m^2-m-2\le0\Leftrightarrow-1\le m\le2\)

Lại có \(m\ne\dfrac{2}{x}+1\Rightarrow m\le1;m\ge3\)

=> 1 =< m =< 3 => có 3 giá trị m 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn Trí
Xem chi tiết
Shuu
Xem chi tiết
[柠檬]๛Čɦαŋɦ ČŠツ
Xem chi tiết
Shuu
Xem chi tiết
[柠檬]๛Čɦαŋɦ ČŠツ
Xem chi tiết
Shuu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết