My Tien Tran Thi

tìm phân số tối giảm a/b biết : 1/3-1/2+a/b=1/2

MinYewCou
25 tháng 5 lúc 9:47

`1/3 -1/2 +a/b =1/2`

`=> a/b =1/2 -(1/3 -1/2)`

`=> a/b= 1/2 -  1/3 +1/2`

`=> a/b= 3/6 -2/6 + 3/6`

`=> a/b= 4/6`

`=> a/b=2/3`

Vậy `1/3-1/2 + 2/3= 1/2`

` @`\(Minnekchan\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
25 tháng 5 lúc 9:29

\(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{a}{b}=1-\dfrac{1}{3}\)

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{2}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mạc Nhược Khánh Nghi
Xem chi tiết
Trịnh Thục Khuê
Xem chi tiết
Uông Thanh Tú
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn Châu Anh
Xem chi tiết
ARMY đang thiếu quần để...
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Phung Ngoc Quoc Bao
Xem chi tiết
nguyễn Trần Thục Quyên
Xem chi tiết
Huy Hoàng
Xem chi tiết