Lizy

tìm m để `x^3 -5x^2 +(m+6)x-2m=0` có 3 nghiệm dương phân biệt


Các câu hỏi tương tự
do nguyen hai duy
Xem chi tiết
Kenny
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
Hoàng tử bóng đêm
Xem chi tiết
Ngọc Vân
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Nông Duy Khánh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Võ Nhật Minh
Xem chi tiết
Chung Vũ
Xem chi tiết