trần phương linh

tìm gtnn của p=\(x+1/căn x-1\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 3 lúc 10:13

\(P=\dfrac{x-1+2}{\sqrt{x}-1}=\sqrt{x}+1+\dfrac{2}{\sqrt{x}-1}\)

\(=\sqrt{x}-1+\dfrac{2}{\sqrt{x}-1}+2>=2\sqrt{2}+2\)

Dấu = xảy ra khi (căn x-1)^2=2

=>(căn x-1)=căn 2

=>căn x=căn 2+1

=>x=3+2 căn 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Mai Chi
Xem chi tiết
lindd
Xem chi tiết
Fairy Tail
Xem chi tiết
Đoàn Phạm Dũng
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Thái
Xem chi tiết
Linh Đan
Xem chi tiết
Phung Ngoc Tam
Xem chi tiết
Trang Be
Xem chi tiết
Trang Be
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)