Đỗ Thị Minh Ngọc

Tìm A,B,C,D,... phù hợp với sơ đồ pư sau rồi viết PTHH

 A + O\(_2\) \(\rightarrow\) B + C

 B + O\(_2\) \(\rightarrow\) D

 D + E \(\rightarrow\) F

D + BaCl\(_2\) + E \(\rightarrow\) G\(\downarrow\) + H

F + BaCl\(_2\) \(\rightarrow\) G + H

H + AgNO\(_3\) \(\rightarrow\) AgCl + I

I + A \(\rightarrow\) J + F + NO + E

I + C \(\rightarrow\) J + E

J + NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)\(_3\) + K

Kudo Shinichi
4 tháng 11 2022 lúc 20:51

A: FeS2

B: SO2

C: Fe2O3

D: SO3

E: H2O

F: H2SO4

G: BaSO4 

H: HCl

I: HNO3 

J: Fe(NO3)3 

K: NaNO3 

1. \(4FeS_2+11O_2\xrightarrow[]{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2\)

2. \(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3\)

3. \(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

4. \(SO_3+BaCl_2+H_2O\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

5. \(H_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

6. \(HCl+AgNO_3\rightarrow AgCl\downarrow+HNO_3\)

7. \(8HNO_3+FeS_2\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+2H_2SO_4+5NO\uparrow+2H_2O\)

8. \(6HNO_3+Fe_2O_3\rightarrow2Fe\left(NO_3\right)_3+3H_2O\)

9. \(Fe\left(NO_3\right)_3+3NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\downarrow+3NaNO_3\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Đào Ngọc Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Minh
Xem chi tiết
Milk___
Xem chi tiết
Đào Ngọc Thư
Xem chi tiết
quả lê và trang
Xem chi tiết
Kamado Tanjirou ๖ۣۜ( ๖ۣۜ...
Xem chi tiết
Đào Ngọc Thư
Xem chi tiết
Đào Ngọc Thư
Xem chi tiết
Đào Ngọc Thư
Xem chi tiết
Trường !
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)