nguyễn hồng xuân

Tìm a biết :                                                                          

 182a (ko phải nhân) :5 dư 2

 

 

Kiều Vũ Linh
4 tháng 11 lúc 20:18

Để 182a chia 5 dư 2 thì a = 2 hoặc a = 7

Bình luận (0)
Nhàn Phan
4 tháng 11 lúc 20:40

để 182a chia 5 dư 2 thì a thuộc {2;7}

vậy a thuộc {2;7}

banh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
công chúa Ori
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Minh
Xem chi tiết
tran quang thai
Xem chi tiết
helloa4
Xem chi tiết
Nhok Silver Bullet
Xem chi tiết
Phạm Anh Thư
Xem chi tiết
Riin
Xem chi tiết
Kim Tuyến
Xem chi tiết
Phạm Đức Khôi
Xem chi tiết
trần ngọc diệp
Xem chi tiết