Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 305
Điểm GP 68
Điểm SP 979

Người theo dõi (193)

hackerVN.com
Panda
Nhó
Princess Of Love
Tần Cẩm Y

Đang theo dõi (2)

Tử Đằng