Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (3)

Thiên Bình MN
Trúc Phạm

Đang theo dõi (93)

Ruà Rùng Rợn
Hannah Robert
Link Ka
Bùi Tiến Dũng

Dòng thời gian