dswat monkey

thực hiện phép tính sau

\(\left(\sqrt{\sqrt{11}+\sqrt{7}}-\sqrt{\sqrt{11}-\sqrt{7}}\right)^2\)

Doraemon2611
26 tháng 9 lúc 5:05

`(\sqrt{\sqrt{11}+\sqrt{7}}-\sqrt{\sqrt{11}-\sqrt{7}})^2`

`=\sqrt{11}+\sqr{7}+\sqrt{11}-\sqrt{7}-2\sqrt{(\sqrt{11}+\sqrt{7})(\sqrt{11}-\sqrt{7})}`

`=2\sqrt{11}-2\sqrt{11-7}`

`=2\sqrt{11}-2\sqrt{4}`

`=2\sqrt{11}-4`

Bình luận (0)
Sunshine
26 tháng 9 lúc 5:22

`= sqrt 11 + sqrt 7 + sqrt 11 - sqrt 7 - 2 . sqrt(11-7)`

`= 2 sqrt 11 - 2 . 2 `

`= 2  sqrt 11 - 4.`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Đức Thắng
Xem chi tiết
๖ۣۜSao Băng彡★
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Ngân Nhi
Xem chi tiết
huy tạ
Xem chi tiết
Kiều Phương
Xem chi tiết
Ánh Hoàng
Xem chi tiết
lư thị ngọc giao
Xem chi tiết
Trần Bảo Châu
Xem chi tiết
Park Chanyeol
Xem chi tiết
Cô gái thất thường (Ánh...
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)